Căutați pe site

Observații cu caracter juridic

Orice accesare și/sau utilizare a site-ului www.desjoyaux-piscine.ro implică acceptarea și respectarea termenilor prezentelor condiții și acceptarea lor necondiționată.

Publicație

Găzduire
Ice developement
16 rue Maurice Bouchor – 69007 Lyon

Departamentul editorial
Serviciul de Marketing : Fanny Desjoyaux

Conținut

Toate informațiile publicate pe site sunt proprietatea agenției Piscines Desjoyaux SA sau a unor terțe părți care au autorizat publicarea acestora. Acestea sunt protejate de drepturile de autor și de articolul L.511.1 și următoarele din Codul de proprietate intelectuală privind protecția modelelor depuse. Reproducerile, pe suport de hârtie sau electronic, a site-ului și a informațiilor reproduse pe site sunt autorizate cu condiția de a fi rezervate strict unei utilizări personale excluzând orice utilizare în scopuri de publicitate și/sau comerciale, și/sau de informare și/sau dacă sunt conforme cu dispozițiile prevăzute la articolul L.122-5 din Codul de proprietate intelectuală.

Piscines Desjoyaux SA nu asigură nicio garanție în ceea ce privește fiabilitatea sau funcționarea acestui serviciu și nu poate în niciun caz să fie făcută responsabilă pentru daune, indiferent de natura acestora, inclusiv, dar fără scop limitativ, pentru daune directe, indirecte, conexe sau incidente, pentru pierderea unor avantaje sau pentru întreruperea activității, care ar putea apărea în legătură cu utilizarea sau imposibilitatea utilizării acestui serviciu. În plus, Piscines Desjoyaux SA nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul site-urilor legate direct sau indirect de site-ul www.desjoyaux-piscine.ro.

Colectarea datelor cu caracter personal

Informațiile solicitate sunt destinate societăților Piscines Desjoyaux SA, Forez Piscines și rețelei sale de distribuție. Datele colectate sunt destinate utilizării comerciale de către Piscines Desjoyaux SA, Forez Piscines și de către rețeaua sa de distribuție.  Prin urmare, răspunsul la întrebări este obligatoriu. Dacă nu răspundeți la întrebări, solicitarea dumneavoastră nu va putea fi prelucrată.
Conform Legii privind „mediul electronic și libertățile” din 6 ianuarie 1978 modificată în 2004, aveți drept de acces, de modificare, de rectificare și de eliminare a datelor care vă privesc, drept pe care îl puteți exercita scriindu-ne la: Piscines DESJOYAUX, Service Hotline, 42 avenue Benoît Fourneyron, CS 50280, 42484 La Fouillouse Cedex.
Puteți, de asemenea, din motive legitime, să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Politica de utilizare a cookie-urilor
Atunci când ne vizitați site-ul, pe calculatorul, mobilul sau tableta dumneavoastră se instalează cookie-uri.
Un cookie este un fișier instalat pe calculatorul dumneavoastră atunci când ne vizitați site-ul sau când vizualizați o reclamă. Scopul său este de a colecta informații referitoare la navigarea dumneavoastră. Cookie-urile sunt generate de navigatorul dumneavoastră de internet.

Diferitele tipuri de cookie-uri
Cookie-urile Desjoyaux.fr
Acestea sunt cookie-uri instalate de Desjoyaux.fr pe terminalul dumneavoastră pentru a răspunde nevoilor de navigare, de optimizare și de personalizare a serviciilor sw pe site-ul nostru.

Cookie-uri terțe
Acestea sunt cookie-uri instalate de societăți terțe (de exemplu, cele ale partenerilor) pentru a identifica punctele dumneavoastră de interes și eventual a personaliza oferta publicitară care vă este adresată pe și în afara site-ului nostru. Acestea pot fi instalate atunci când navigați pe site-ul nostru sau atunci când faceți clic pe spațiile publicitare de pe site-ul nostru.
În cadrul parteneriatului, avem grijă ca societățile partenere să respecte Legea privind mediul electronic și libertățile din 6 ianuarie 1978 astfel cum a fost modificată și ne angajăm să adoptăm măsurile corespunzătoare de securitate și de protecție a confidențialității datelor.

Parametrarea navigatorului dumneavoastră de internet în legătură cu utilizarea cookie-urilor
Navigatorul dumneavoastră de internet vă permite în orice moment să dezactivați aceste cookie-uri. De asemenea, acesta poate fi parametrat pentru a vă semnala cookie-urile instalate în calculatorul dumneavoastră și a vă întreba dacă le acceptați sau nu.

Internet Explorer
În Internet Explorer, faceți clic pe butonul Instrumente, apoi pe Opțiuni Internet.
În fereastra General, sub Istoricul de navigare, faceți clic pe Parametri.
Faceți clic pe butonul Afișați fișierele.

Firefox
Mergeți în fereastra Instrumente de navigare apoi selectați meniul Opțiuni
În fereastra care se afișează, alegeți Viață privată și faceți clic pe Afișați cookie-urile

Safari
În navigatorul dumneavoastră, alegeți meniul Editare > preferințe.
Faceți clic pe securitate.
Faceți clic pe Afișați cookie-urile.

Google Chrome
Faceți clic pe icoana din meniul Instrumente.
Selectați Opțiuni.
Faceți clic pe butonul Opțiuni avansate și accesați secțiunea Confidențialitate.
Faceți clic pe butonul Afișați cookie-urile.

Informații reglementate/Comunicări financiare

Găsiți  toate informațiile reglementate și comunicările financiare ale Grupului Piscines Desjoyaux pe site www.desjoyaux.com